Vergoeding

De vergoeding voor Kinderoefentherapie valt voor kinderen in eerste instantie onder de basisverzekering. Vanuit de basisverzekering worden er 18 behandelingen vergoed. Daarna verloopt de vergoeding vanuit de aanvullende verzekering. De hoogte van deze vergoeding kunt u nagaan bij uw zorgverzekeraar.

Bij behandeling op school dienen wij altijd in het bezit te zijn van een verwijzing van de huisarts of schoolarts. Dit in verband met verplichtingen waar wij aan moeten voldoen. Met deze verwijzing komt u tevens in aanmerking voor een chronische indicatie. Dit betekent dat u na de 18 basisbehandelingen alle behandelingen vergoed krijgt die uw kind nog volgt bij ons.

Behandelingen Kinderoefentherapie die uit de aanvullende verzekering vergoedt worden hebben GEEN invloed op het verplicht eigen risico.

De praktijk heeft met alle zorgverzekeringen een contract afgesloten, zodat er, in principe, geen problemen ontstaan qua declaraties.

PRIJSLIJST:

Mocht u, om wat voor reden dan ook, niet verzekerd zijn of de behandeling niet vergoed krijgen dan krijgt u van ons een factuur welke u zelf dient te betalen. Hieronder vindt u de tarieven:

Prijslijst:      2024

Behandeling Kinderoefentherapie€ 53,50
Screening€ 20,00
Intake en onderzoek na screening€ 53,50
Eenmalig kinderoefentherapeutisch onderzoek€ 97,50
Toeslag voor uitbehandeling€ 17,50
Instructie / Overleg ouders van de patiënt€ 53,50
Eenmalig kinderoefentherapeutisch rapport€ 75,00

Huishoudelijk Reglement:
Niet nagekomen afspraken worden volledig doorgerekend, afspraken dienen 24 uur van te voren worden afgezegd! U ontvangt bij niet tijdig afmelden zonder duidelijke reden een nota, deze wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Bent u niet verzekerd voor Oefentherapie dan krijgt u aan het eind van iedere maand een nota welke binnen 14 dagen voldaan dient te worden.