Kwaliteit

Om de kwaliteit van de praktijk en haar therapeuten te waarborgen zijn wij aangesloten bij:

Wij volgen regelmatig bij- en nascholing om onze kennis en kunde op peil te houden. Zo kunt u de beste Kinderoefentherapeutische zorg verwachten.

Klachten

Vanaf 1 januari 2017 zijn de regels voor het indienen van een klacht over uw zorgverlener gewijzigd. Heeft u een klacht over de geleverde zorg door uw zorgverlener kunt u terecht bij het Klachtenloket Paramedici. Via deze weg informeren wij u wat u kunt doen als u ontevreden bent over de geleverde zorg. Als praktijk zijn wij aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici en geldt de volgende procedure:

De eerste stap voor u is een gesprek aangaan met uw zorgverlener. Het is goed mogelijk dat uw zorgverlener niet (heeft) beseft dat u ontevreden bent en waarover. Er kan sprake zijn van een misverstand. Vaak leidt zo’n gesprek al tot een oplossing. Het kan zijn dat een gesprek geen of niet voldoende oplossing biedt. Of er is een goede reden om geen gesprek aan te willen gaan. Dan kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure.

De Klachten en geschillenregeling Paramedici, biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Komt u er niet uit of heeft u nadere vragen, dan is het mogelijk om het klachtenloket via de mail of telefonisch te benaderen.

W: www.klachtenloketparamedici.nl

E: info@klachtenloketparamedici.nl

T: 030 310 09 29 (bereikbaar van ma t/m vr 9.00 tot 12.30 uur)